Kirjoitus on julkaistu alunperin 3.10. mielipidekirjoituksena Etelä-Saimaassa

Ilmastopaneelin 23.9. julkaistu raportti ”Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja alueelliset ulottuvuudet” piirtää tarkempaa kuvaa siitä, mitä ilmastokriisi tulee tarkoittamaan paikallisesti, ja millainen valmius eri alueilla on vastata haasteisiin. Raportin mukaan vesistötulvariskit kasvavat Saimaalla ja hulevesitulvat lisääntyvät koko Etelä-Karjalassa. Nämä johtuvat lämpenemisen aiheuttamasta sateiden määrän kasvamisesta, erityisesti talvella. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt voivat aiheuttaa myös muita ongelmia.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa ihmisten terveyteen muillakin tavoilla. Pahenevat helteet ovat vaarallisia erityisesti vanhuksille ja pitkäaikaissairaille. Ilmastonmuutos vaikuttaa tautien esiintyvyyteen, esim. kampylobakteereiden aiheuttamien suolistoinfektioiden määrän nousu on yhdistetty lämpötilan nousuun. Muutoksia aiheutuu myös luonnolle, mikä sekin heijastuu ihmisten hyvinvointiin.

Etelä-Karjalassa ei ole toistaiseksi tehty kattavaa selvitystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista maakuntatasolla. Tammikuun historiallisissa ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuutetut päättämää uusien hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi jatkossa myös pelastustoimesta. Uuden Etelä-Karjalan hyvinvointialueen on otettava alueellinen vetovastuu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Sopeutuminen tarkoittaa haitallisten vaikutusten ehkäisyä tai lieventämistä. Onnistunut sopeutuminen tuo mukanaan siis säästöjä, kun ennaltaehkäisemme onnettomuuksia ja ihmisten terveysongelmia. Sopeutumista varten tarvitsemme lisää tutkittua tietoa paikallista riskikartoitusta varten.