Raportti Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kokouksesta 10.5.2023

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelman (lumo-ohjelma) luonnos tulee nähtäväksi ja lausuntokierrokselle 15.5. – 30.6. Asiasta päätettiin ympäristölautakunnan kokouksessa 10.5. Lappeenranta on ensimmäisten kaupunkien joukossa, jotka laativat vastaavanlaisen ohjelman. Asia on äärimmäisen tärkeä, sillä luontokato on mahdollisesti jopa ilmastonmuutosta suurempi uhka ihmiskunnalle. Lumo-ohjelman taustaksi laadittiin vuonna 2021 selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuudesta.

Lautakunnan kokouksessa selvityksen laatinut ja ohjelmaluonnosta valmistellut ympäristösuunnittelija Anna Vuori esitteli asiaa ja vastasi kysymyksiin muiden viranhaltijoiden kanssa. Itse kiitin monella tapaa hyvästä ohjelmasta ja tiedustelin, onko ohjelmaan kirjattu riittävät keinot ohjelman päämäärien saavuttamiseen ja tuleeko ohjelmalla olemaan riittävä ohjausvalta. Lyhyenä vastauksena: paljon riippuu siitä, miten ohjelma otetaan vastaan. Lausuntokierroksen jälkeen lautakunta saanee katsauksen annettuihin lausuntoihin loppukesästä tai alkusyksystä. Lopullinen ohjelma olisi tarkoitus hyväksyä lautakunnassa syksyn aikana, minkä jälkeen se menee vielä valtuuston käsittelyyn.

Mielestäni ohjelman kunnianhimon tason tulee olla korkea. Mikäli haluamme olla vakavasti otettava vihreä kaupunki, joka julistaa Greenrealityä, on meidän myös näytettävä se konkreettisin teoin ja saada luonnon monimuotoisuus kaupungissa kasvuun. Tällä hetkellä luonnokseen kirjatut pääindikaattorit ovat liian geneerisiä. Mutta toisaalta luonnon monimuotoisuus on toki vaikeasti mitattava asia.

Eräs Lappeenrannassa kipuilua aiheuttava asia on kaupungin metsät ja niistä saatavat tulot. Etelä-Karjala on runsaan metsäteollisuuden vuoksi Suomen hakatuinta aluetta, eikä tänne ole saatu perustettua lainkaan kansallispuistoa, joita löytyy lähes kaikista muista maakunnista. Tämän vuoksi kaupungin metsät pitäisi ottaa erityiseen suojeluun, sillä yksityismetsiin, joita kaupungin metsistä on valtaosa, emme voi suoraan puuttua. Kaupungin metsäohjelman tulisi mielestäni olla alisteinen lumo-ohjelmalle.

Ohjelmalla on kymmenen vuoden pituisen keston aikana jaksoittainen seuranta, ohjelmaa voidaan päivittää ensimmäisen kerran vuonna 2025. Ensimmäinen versio on kuitenkin tärkeää saada riittävän hyväksi. Siksi on tärkeää, että kaupunkilaiset antavat runsaasti palautetta ohjelmaluonnoksesta.

Muut kokousasiat

Muina kokousasioina myönnettiin ympäristölupa Pajarilan asennus ja purku Oy autopurkamolle osoitteeseen Yhteistyönkatu 11. Kyseessä on tärkeä pohjavesialue ja autopurkaamot ovat riskitoimintoja, joten luvassa vaaditaan korkeaa varautumista mahdollisten vuotojen varalle.

Etelä-Saimaa repi asiasta ”eläinlääkintähuollon mahdollista yhteisvastaanottoa koskevan selvityksen laatiminen” melko räväkän otsikon. Lautakunnassa päätimme kuitenkin vasta käynnistää selvityksen tekemisen yhteisvastaanoton toteuttamisesta. Alueen eläinlääkäripula on ollut paha jo muutaman vuoden (tosin eipä ole helppoa muuallakaan Suomessa), ja siihen on pakko reagoida. Aiemmat konstit mm. palkkauksessa eivät ole tepsineet. Pidemmän päälle on tärkeää huolehtia eläinlääkäreiden työssä jaksamisesta. Tahtotilanamme on myös säilyttää alueelliset vastaanotot edes jossain määrin, tässä asiassa keskittäminen ei ole itseisarvo. Odotan mielenkiinnolla selvityksen tuloksia, ja tehdään sen pohjalta sitten päätökset.

Käsittelimme ilmanlaadun vuosiraportin ja ilmanlaatukyselyn tulokset vuonna 2022. Pienhiukkaset ovat merkittävin epäpuhtaus ilmanlaadussa. Lappeenrannassa katupöly on suurimpia ongelmia, mutta olemme silti valtakunnallisesti parhaimmistoa. Lappeenrannan seitsemän jatkuvatoimisen ilmanlaadun mittauspisteen tunti-indeksi on vuonna 2022 ollut keskimäärin 91 % hyvää. WHO:n ilmanlaadun ohjearvot tiukkenivat vuonna 2021, mutta niihinkin verraten pärjäsimme hyvin.
Kyselyn perusteella kuitenkin data ja asukkaiden kokemus poikkesivat jonkin verran toisistaan. Tämä on asia, johon on syytä perehtyä tarkemmin.
Etelä-Karjalan reaaliaikaista ilmanlaatudataa on saatavilla sivustolta https://ekilmanlaatu.net/.

Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä: https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/1168