Lintuongelma vai ihmisongelma?

Miten ruokaa hakeviin lintuihin tulisi suhtautua?Tätä pohdimme viime viikolla Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kokouksessa, kun annoimme osaltamme vastausta valtuustossa jätettyyn aloitteeseen. Aloitteessa ehdotetaan Flock Off -karkotusjärjestelmän...

Kutilan kanavan valmistelu etenee

Raportti Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kokouksesta 23.5.2023 Kokouksen tärkeimpänä asiana oli Kutilan kanavan toteuttamiseen liittyvä osakokonaisuus: kanavan ylittävä silta. Annoimme siis ympäristönsuojeluviranomaisena lausunnon Etelä-Suomen...

Aluevaalit ja ilmastonmuutos

Tammikuun historiallisissa ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuutetut päättämään uusien hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi jatkossa myös pelastustoimesta. Miten ilmastonmuutos liittyy aluevaaleihin? Ilmastopaneelin...

Ei hyvinvointia ilman hyvää hallintoa

Aluevaaleissa päätetään ihmisille kaikkein tärkeimmistä asioista: hyvinvoinnista, terveydestä ja turvasta. Mutta hallinto. Se on tylsää. Aluevaaleissa on paljon kivempi puhua lähellä pysyvistä palveluista, paremmasta hoidosta, mielenterveyden tärkeydestä ja...

Enemmän aikaa ihmisten kohtaamiselle

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen on panostettava siihen, etteivät ihmiset hurahda huuhaa-hoitoihin, vaan voivat luottaa lääketieteeseen ja viranomaisten haluun auttaa. Sote-ammattilaisilla on oltava aikaa kohdata ihminen ja rakentaa luottamusta. Hoitoon ja palveluiden...