Teemat

Aluevaalit 2022

Haluan, että tulevaisuuden entistäkin parempaa hyvinvointia rakennetaan tutkittuun tietoon pohjaten. Ennaltaehkäistään ongelmia inhimillisten ja taloudellisten kustannusten vähentämiseksi. ja varmistetaan, että särkynyt mieli saa apua siinä missä kehokin.

Näissä vaaleissa erityiset teemani ovat:

1. Enemmän teknologiaa, enemmän aikaa ihmisten kohtaamiselle!

2. Hallinto on tylsää, mutta sen täytyy olla kunnossa. En ole sote-ammattilainen, mutta hyvästä hallinnosta tiedän paljon.

3. Hyvinvointialueen on varauduttava ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuomiin riskeihin ja terveysuhkiin.

On tärkeää, että ihmisten vaivat tulevat hoidetuksi mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa. Ihmisten luottamus lääketieteeseen ja viranomaisten haluun auttaa meitä on säilytettävä. Emme tarvitse yhtään enempää vaihtoehtohoitoja ja niihin lankeavia ihmisiä – siksi jokaisen apua tarvitsevan kohtaamiseen on voitava perehtyä huolella ja riittävän ajan kanssa, jotta luottamus säilyy. Laitetaan sen sijaan robotti leikkaamaan ja tekoäly tekemään diagnooseja, jotta terveydenhuollon ammattilaisilla on enemmän aikaa kuunnella potilasta ja keskustella. Ja annetaan koneiden tehdä asiat, missä ne ovat ihmisiä parempia. Kun virheitä sattuu vähemmän, ihmiset voivat paremmin. Ehdottoman tärkeää on myös se, ettei sote-ammattilaisten työaika tuhlaannu tietojärjestelmien ja hallinnon kanssa taistellessa. Sote-ammattilaisten on päästävä keskittymään työhönsä: työympäristön, työvälineiden ja työhyvinvoinnin on oltava kunnossa, jotta eteläkarjalaiset voivat hyvin. Hyvä hallinto tukee sote-ammattilaisten työtä ja demokratian toteutumista hyvinvointialueella. Korruptiota täytyy kitkeä ja ongelmia ei saa hyssytellä maton alle, vaan ne on hoidettava asiallisesti kuntoon. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa on torjuttava myös hyvinvointialueen toiminnassa. Ne kuitenkin etenevät, ja niiden vaikutukset on selvitettävä tarkasti ja valmistauduttava muuttamaan pelastustoimintaa ja terveydenhuollon valmiuksia selvitysten pohjalta.

Lue lisää ajatuksistani, katso vaalikonevastaukseni tai blogini!

Kuntavaalit 2021

Reality check for GreenReality!
Lappeenrannan kaupunki voitti European Green Leaf Awardin ja markkinoi itseään Suomen ilmastopääkaupunkina. GreenReality on kattotermi kaikelle paikalliselle ilmasto- ja ympäristöpöhinälle sekä verkostolle, jossa on mukana oppilaitokset ja yritykset. Harmillisesti vain tuon pöhinän taakse jää kaupunkiorganisaation konkreettiset päästövähennykset ja luontokato, joille pitäisi tehdä vielä paljon enemmän. Olen kirittämässä sitä konkretiaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Edistän tehokkaimpia tutkittuja ja toimiviksi todettuja keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Toisaalta ympäristöliiketoiminnan kehittyminen on tarpeen, ja sitä kannattaa ehdottomasti edistää paikallisesti, sillä kysyntä ilmastolle ja luonnolle ystävällisistä ratkaisusta maailmalla kasvaa. Tarvitsemme vihreää teknologiaa maailman pelastamiseksi.

Ilmasto

Ilmastonmuutos on eksistentiaalinen uhka, ilmastokriisi, jota täytyy torjua myös kuntatasolla. Lappeenrannan tulee vähentää ilmastopäästöjä kaikessa toiminnassaan ja siirtyä hiilen nettositojaksi. Kaupungin tulee lopettaa ilmastolle haitallisen kaupallisen lentoliikenteen tukeminen. Energiantuotannossa tulee luopua kaikesta suuren mittakaavan polttamisesta, Lappeenrannassa tämä koskee erityisesti kaukolämpöä. Puuta tulee käyttää sellaisiin tarkoituksiin, joissa siihen sitoutunut hiili pysyy pitkään poissa ilmakehästä, hyvänä esimerkkinä toimii puurakentaminen. Kaupungin hankinnoissa on huomioitava tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälki paljon suuremmalla painoarvolla. Pelkkä halpa hinta ei saa ratkaista.

 

Luonto

Luontokato on pysäytettävä: metsien ja kaupunkiluonnon on kukoistettava. Ihmisen aiheuttama kuudes sukupuuttoaalto on ehkä jopa ilmastokriisiä vaarallisempi, mutta sitä on vaikeampi mitata ja hahmottaa. Joka yhdeksäs laji Suomessa on uhanalainen ja tilanne kehittyy yhä huonompaan suuntaan. Etelä-Karjalan metsiä on hakattu niin taajaan, että emme saa maakuntaan kansallispuistoa. Talousmetsä eli puupelto on luonnon monimuotoisuuden kannalta köyhä. Lappeenrannan ei pidä avohakata omistamiaan metsiä, ja muutenkin tehdä harvennushakkuita hyvin pidättyvästi ainoastaan silloin, kun se edesauttaa hiilen sidontaa. Luonnolla on myös positiivinen vaikutus ihmiseen fyysisesti (mm. immuunipuolustus) ja psyykkisesti (rauhoittuminen). Siksi tarvitsemme myös kaupunkiluontoa: vähemmän asfalttia, enemmän puita teiden varsilla, lähimetsiä ja monimuotoisia puistoja.

Tieto

Kaiken päätöksenteon tulee pohjautua mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon. Kaupungin tulee kerätä dataa kaikesta mahdollisesta, mikä auttaa kehittämään organisaation toimintaa. Datan on oltava myös helposti avoimesti saatavilla. Meidän on myös opittava verrokkikaupunkien onnistumisista ympäri maailmaa. Lisäksi tarvitsemme rohkeita, mutta hyvin suunniteltuja kokeiluja asioissa, joiden suhteen tietoa ei vielä riittävästi ole, mutta joita haluamme kaupungissa kehittää.
Kaupungin on tehtävä tiivistä yhteistyötä alueemme korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa paikallisen tiedon kartuttamiseksi. Koulujen tulee olla hyvin resursoituja ja opettajien täytyy voida keskittyä työhönsä, jotta lasten ja nuorten mielenkiinto oppimiseen säilyy läpi elämän. Sivistyksestä on huolehdittava, jotta suomalaisten arvostus tietoa kohtaan säilyy.

 

Mikäli haluat tietää kannoistani muihin kysymyksiin, katso vaalikonevastaukseni tai kysy!