Teemat

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaliteemani ovat työn alla. Alta löydät vuoden 2019 eduskuntavaalien kampanjateemani. Olin silloin ehdolla Varsinais-Suomen vaalipiirissä.

Ilmasto

Yhteiset päätökset tehtävä tiukasti tutkittujen tieteellisten faktojen pohjalta.

Ilmastonmuutos on täällä ja nyt, ja sitä pitää torjua kaikin keinoin.

Se tulee asettamaan vaatimuksia kaikille tasoille, niin valtioiden energiainfrastruktuuriin kuin jokaisen meidän lautaselle. Yhteiskunnan tasolla lihan käytön on kutistuttava murto-osaan nykyisestä.

Sähkön- ja lämmöntuotanto on uudistettava päästöttömäksi. Liikenteen täytyy uudistua niin, että yksityisautoilua vähennetään dramaattisesti sieltä, missä se ei ole elämiselle välttämätöntä.

Tiede

Ilmastonmuutosta ei torjuta palaamalla takaisin keskiajalle, vaan se torjutaan tieteen ja modernin teknologian avulla. Vain tieteen avulla voimme löytää ratkaisuja, jotka muuttavat elintapojamme ilman että ne romahduttavat elintasoamme.

Suuret asiat ovat jopa helpoimpia. Energiantuotannon päästöjä pystytään kyllä vähentämään, kunhan mitään teknisiä ratkaisuja ei torjuta ideologisin syin. Myös voimakas kaupungistuminen auttaa luontoa: tiiviissä ja viihtyisässä kaupungissa on mahdollista kehittää energiatehokkaita lämmitysratkaisuja ja tehokasta liikennettä, ja pienentää hiilijalanjälkeä dramaattisesti.

Pienet ja jokapäiväiset muutokset sen sijaan ovat kaikkein vaikeimpia. Pelkällä asennemuutoksella asiat eivät ratkea, vaan muutos täytyy saada hyväksyttäväksi. Esimerkiksi lihankorvikkeiden tai keinolihan kaltaiset keksinnöt ovatkin välttämättömiä teknisiä ratkaisuja, jotta muutos ylipäätään voidaan saada hyväksyttäväksi.

Vaikka otettaisiin käyttöön kaikki mahdollinen teknologia, on selvää että muutosta ei tapahdu elleivät ihmiset ymmärrä miksi muutoksen täytyy tapahtua. Tämä ymmärrys voi syntyä vain koulutuksen ja sivistyksen kautta, ei pakolla. Siksi koulutuksen ja jatkuvan oppimisen on oltava jokaisen perusoikeus.

Vapaus

Yksilöiden tulee olla vapaita tekemään itsensä onnellisiksi haluamillaan tavoilla, mutta yhteiskunnan tulee suojella heikoimpia ja ympäristöä. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan rajoitteita ja muutoksia meidän kaikkien elämään. Nämä rajoitteet täytyy kuitenkin minimoida teknologian avulla, ja kaikkien rajoitusten pitää perustua parhaaseen tutkittuun tietoon.

Kaikessa muussa pitää vallita mahdollisimman suuri vapaus. Yhteiskunnan ja päätöksentekojärjestelmän on oltava kaikille avoin ja osallistava. Kunhan ympäristöstä ja heikompien oikeuksista pidetään huoli, ihmisillä tulee olla oikeus valita omat polkunsa onneen.