Raportti Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kokouksesta 23.5.2023

Kokouksen tärkeimpänä asiana oli Kutilan kanavan toteuttamiseen liittyvä osakokonaisuus: kanavan ylittävä silta. Annoimme siis ympäristönsuojeluviranomaisena lausunnon Etelä-Suomen aluehallintavirastolle Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemästä vesilain mukaisesta hakemuksesta Kutilan kanavan sillan rakentamiselle.
Taipalsaaren Kutilantaipaleelle ollaan rakentamassa kanavaa Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan välille. Kanavan tarkoitus on parantaa Pien-Saimaan heikentynyttä vedenlaatua Suur-Saimaan puhtaammalla vedellä. Lisäksi kanava helpottaa vesiliikennettä.

Rakentamalla silta mahdollistetaan maantieliikenne kanavan yli, sillä vanha tie joudutaan purkamaan. Ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti suurempi osuus tulee olemaan itse kanavan rakentamisella – on oletettavaa, että rakennusalueen lähellä vesi tulee ainakin sameutumaan hetkellisesti. Silta tulee erottumaan maisemassa, mutta muita pitkäaikaisia vaikutuksia sillä ei odoteta olevan.

Lausunnossamme esitimme muutamia huomioita, mutta kuten kanavankin osalta, myös sillan osalta kokonaisvaikutukset arvioidaan jäävän reilusti plussan puolelle, kun Pien-Saimaan vedenlaatu pääsee ajan myötä parantumaan kanavan ansiosta.

Muut kokousasiat

Tiedoksi merkittävinä asioina saimme kuulla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päättäneen, ettei Forus Oy:n Konnunsuon entisen turvetuotantoalueen aurinkovoimahankkeeseen sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Päätöksessä arvioidaan, että ympäristövaikutukset jäisivät pieniksi. Kysyin kokouksessa miten viranhaltijat suhtautuvat asiaan. Vaikka vaikutukset luultavasti tulevat tosiaan olemaan pieniä, kaupungin mielestä YVA-menettelyä olisi ollut hyvä soveltaa. Kaupunki ei kuitenkaan tule valittamaan päätöksestä.

Lautakunta päätti lisäesityslistalla korjata edellisen kokouksen pöytäkirjaa yhden asian osalta, sillä lautakunnan jäsen oli tehnyt kannattamattoman pöytäämisesityksen, josta ei kuitenkaan ollut tehty mainintaa pöytäkirjaan.

Lisäksi käsittelimme yhden salaisen asian.

Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä: https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/1177 ja https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/1177a