Etelä-Karjalan hyvinvointialueen on panostettava siihen, etteivät ihmiset hurahda huuhaa-hoitoihin, vaan voivat luottaa lääketieteeseen ja viranomaisten haluun auttaa. Sote-ammattilaisilla on oltava aikaa kohdata ihminen ja rakentaa luottamusta. Hoitoon ja palveluiden pariin on päästävä nopeasti. Tutkittu tieto, toimiva teknologia ja hyvä johtaminen tukevat tätä tavoitetta.

Sote-palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita tulevilla hyvinvointialueilla, niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin. Mitä nopeammin ja matalammalla kynnyksellä apua saa, sitä vähemmän ongelmat ehtivät kasautua. Ongelmien korjaaminen myöhemmin on useimmiten kansanterveydellisesti sekä yksilön kannalta kalliimpaa, joten siksi avun tarjoaminen ajoissa kannattaa. Vielä vaikuttavampaa tietysti olisi, jos ongelmien synty onnistuttaisiin ennaltaehkäisemään.

Järjestelmä ja luottamus

Miksi jotkut hurahtavat huuhaa-hoitoihin (tai kauniisti sanottuna uskomushoitoihin), kuten homeopatiaan tai enkeliterapiaan, joiden toimivuudesta ei ole mitään tieteellisiä todisteita? Yksi vaikuttava tekijä on ihmiskontakti. Joillekin ihmisille voisi riittää jopa pelkkä keskusteluapu, sillä osa vaivoista saattaa olla kuviteltuja. Mikäli apua tarvitsevaa ei kyetä kohtaamaan riittävän hyvini, hän voi kokea, ettei hän saa kaipaamaansa apua, tai ettei häntä ei oteta vakavasti. Silloin hän saattaa etsiä apua muualta. Tässä kohtaa huuhaa-maakarit ovat väijymässä uhria. Heillä on tarjolla sitä, mitä terveydenhuollossa ei ehkä ole – aikaa kohdata asiakas. Pahimmillaan esimerkiksi harhaanjohdetut rokotevastaiset saattavat saada maan sairaalakapasiteetin tukkoon, mikä johtaa taas yhä suurempaan kiireeseen terveydenhuollon palveluissa. Emme halua yhtään enempää rokotevastaisia tai uskomushoitoihin lankeavia ihmisiä – siksi jokainen apua tarvitseva on kohdattava kiireettä ja kunnioittavasti, jotta luottamus lääketieteeseen säilyy. Ja jotta työntekijällä on riittävästi aikaa kohtaamiseen, tarvitaan hyvää johtamista ja tietoa johtamista varten. Sosiaalipalvelujen tulee taas olla asiakaslähtöisiä ja auttaa ihmistä pääsemään järjestelmän kynnysten yli, jotta luottamus ammattilaisiin ja viranomaisiin säilyy.

Mistä aika ihmisille?

Sote-ammattilaisten työaika ei saa tuhlaantua tietojärjestelmien ja hallinnon kanssa taistellessa. Kun johtaminen, työolot ja työntekovälineet on järjestetty asianmukaisesti, on ammattilaisilla enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen työhönsä ja kohdata potilaat sekä asiakkaat. Enemmän aikaa kuunnella ja keskustella. Modernin teknologian hyödyntäminen oikeassa kohdassa säästää aikaa ja parantaa laatua, se voi jopa säästää henkiä. Annetaan koneiden tehdä se, missä ne ovat parempia tai voivat tukea ihmistä: laitetaan robotti leikkaamaan ja tekoäly tekemään diagnooseja. Kaukoreikihoidon sijaan voimme hyödyntää jotain oikeasti toimivaa, kuten etäyhteyksiä. Itse olen saanut reseptin parikin kertaa chatin kautta todella näppärästi oireista kerrottuani. Tämä säästi minulta aikaa, kun minun ei tarvinnut poistua kotoa vastaanotolle. Lääkärinkään ei välttämättä tarvinnut olla työpaikalla. Myös arvio siitä, onko vastaanotolle tarpeellista lähteä, voidaan antaa chatissa. 

Tieto ja teknologia ovat ihmisiä varten

Tarvitsemme tutkittua tietoa hyvin monilta aloilta, jotta voimme kehittää sote-palveluita yhä paremmin toimiviksi ihmisten ehdoilla, ihmisten parhaaksi. Millä tavalla järjestettynä hoidot ovat kustannustehokkaita, miten palvelut tuotetaan parhaiten eri alueille, millainen johtamisjärjestelmä on sopivin?

Teknologian on myös toimittava ihmisten parhaaksi, sen on helpotettava ammattilaisten työtä ja parannettava työn laatua. Tähän tarvitsemme muotoiluosaamista. Aina on mietittävä, millaiseen kohtaamiseen vaikkapa etäyhteys soveltuu, ja pystyykö apua tarvitseva tätä mahdollisuutta hyödyntämään. Kenenkään ei pidä jää ilman apua ja ihmiskontaktia. Tämän hahmottamiseksi tarvitsemme teknologian lisäksi ihmisälyä ja tutkittua tietoa.