Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 18.10.2022 kolme asiaa: ensi vuoden talousarvio, vastine hallinto-oikeudelle liittyen turvatuotantoalueen ympäristölupaan ja väliraportti ympäristöterveydenhuollon puolelta.

Talousarvio

Vuoden 2023 talousarviokäsittelyn aluksi kuulimme katsauksen yleiskuvauksen elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialalta, johon ympäristötoimi kuuluu. Koko kaupungin talousarviovalmistelua ohjaa strategia, jonka osalta on jouduttu miettimään, onko se ajantasainen muuttuneen maailmantilanteen vuoksi – erityisesti siis Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan toisen vaiheen alettua helmikuussa. Viranhaltijoiden näkemyksen mukaan se on pääosin ajantasainen, mutta sota vaikuttaa talouteen suorasti ja epäsuorasti – suorista vaikutuksista selkein on inflaatio mm. korkotason, energian hinnan ja materiaalien hinnan noustessa. Tosin ympäristölautakunta pääsee tässä toimintaympäristönsä vuoksi hieman muita toimialoja helpommalla.

Strategiaan liittyviä tarkennuksia ja ohjaustoimia tullaan tekemään ensi vuonna, kun mm. luonnon monimuotoisuusohjelma hyväksytään. Strategisissa tavoitteissa luonnonsuojelualueiden vuosittaista lisäystä koskeva tavoite nostetaan vanhasta 20 hehtaari/vuosi uuteen arvoon 50 ha/a. Alueita on onnistuttu lisäämään niin nopeasti, että vanha tavoite on jäämässä jo taakse, joten päivitys on tarpeen.

Tulevan vuoden riskit liittyvät henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen. Resurssien vajaus voi aiheuttaa toisaalta virheitä viranomaistehtävissä, mikä voi johtaa korvausvastuuseen tai lupatulojen budjetoitua vähäisempään kertymään, jos asioita ei ehditä käsitellä suunniteltuun tahtiin.

Valitettavasti ilmanlaadun tarkkailun tehostamiseen tarvittaviin uusiin mittareihin ei saatu ensi vuodelle rahoitusta.

Ensi vuoden talousarviokehyksessä ympäristölautakunnan menot nousevat arviolta 140 k€, kulujen ollessa kokonaisuudessaan 3,392 M€ ja Lappeenrannan kaupungin maksuosuuden ollessa 2,076 M€.

Lautakunta hyväksyi nyt osaltaan talousarvion ja sen yhteydessä strategiset tavoitteet vuodelle 2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyy budjetin lopullisesti joulukuun kokouksessaan.

Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle

Kyseessä on vanha asian, joka on nyt tulossa päätökseen. Oikeuskäsittelyn aikataulun vuoksi ympäristölautakunta merkitsi vain tiedoksi viranhaltijoiden valmisteleman ja toimittaman vastaselityksen. Kyseessä on entisen Vapo Oy:n, nykyisen Neova Oy:n ympäristölupa Höytiönsuon turvetuotantoon, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuonna 2019, ja josta lautakunta on silloin valittanut. Tämä viimeisin vastaselitys liittyy Neovan viimeisimpään vastineeseen asiassa.

Lautakunta halusi ja haluaa edelleen kumota luvan, sillä tuotantoalueen vaikutukset Suokumaanjärven valuma-alueeseen huolestuttavat. Järvi itse on jo rehevöitynyt. Lautakunnan kanta liittyy siis vahvasti vesiensuojeluun ja sen tehostamiseen, yhtiön selvitykset turvetuotantoalueen vettenkäsittelystä varsinkin muuttuvissa ympäristöolosuhteissa (sään ääri-ilmiöt, lisääntyvät sateet ja tulvariski ilmastonmuutoksen myötä) eivät vaikuta riittäviltä. Lisäksi alueella esiintyy suovenhokas -nimistä yöperhosta, joka on erittäin uhanalainen.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuma 1.1. – 30.9.2022

Tämän vuoden suunnitelluista tarkastuksista on nyt toteutunut n. 60 % ja arviolta n. 80 %:iin tullaan pääsemään. Ympäristöterveydenhuollon koko maan laajuisen yhteisen VATI-tietojärjestelmän valvontakohteiden valvonnan perusmaksun käyttöönotto on työllistänyt alkuvuodesta, mutta nyt asia on saatu kuntoon.

Eläinlääkäripalveluissa sijaisia ei ole onnistuttu saamaan tarvittavalla tavalla, mutta ympärivuorokautinen päivystys on toistaiseksi onnistunut, vaikka palveluita joudutaan edelleen priorisoimaan.

Kokousasioiden lisäksi kuulimme, että kaupungin energiansäästötoimet on käynnistetty: rakennusten lämpöjä on laskettu ja linnoituksen koristevalaistus on sammutettu. Myös muita toimenpiteitä on tulossa, sähköä pyritään säästämään pienentämällä rakennusten ilmanvaihtoa öisin. Huomautin, että tämä voi toisaalta heikentää sisäilman laatua, mikä ei sekään olisi hyvä asia. Asia tämän potentiaalisen ongelman vuoksi tarkassa selvityksessä ennen toimenpiteiden aloittamista.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja: https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/1052